Ekleyen : TURKIYE.DK

Eklenme Tarihi : Pazartesi, 25. Nisan 2011 19:57

2427 kez okundu

Reklam Günümüzde reklam; ”genellikle bir bedel karşılığında, kimliği belirli sponsor tarafından, çeşitli iletişim araç ve yöntemleriyle gerçekleştirilen, ürün, hizmet ve fikirleri tutundurmaya yönelik, önceden planlanan ve kişisel olmayan iletişim” olarak tanımlanmaktadır.

Reklam amaçları; bilgilendirmek, ikna etmek ve hatırlatmak olabilir. Başarılı bir reklam kampanyası için amaçların doğru ve açık biçimde ortaya konması gerekir. Bir reklam kampanyasının amacı, çoğu kez bir slogan veya bir tema altında gizlidir. Bir reklam kampanyası, işletmenin belirli bir zaman diliminde gerçekleştirmeyi hedeflediği reklam çabalarının bütünü olarak tanımlanabilir.

Reklam Stratejisi; hedef kitle, ürün avantajı, reklamın amacı, ürün üstünlüğünün nedenleri, ürünün kişiliği ve satış teması dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

Ürün avantajı ve ürün üstünlüğünün nedenleri, iletiler, ürünün tüketiciye sağladığı avantajlar, ve rakiplerinden ayıran özellikler üzerine yapılandırılmalı,

Ürüne, “kalbinizin dostu” gibi somut kişilikler verilmeli,

Satış teması, reklam stratejisinde satış teması, ürünün diğer rakip ürünlere tercih edilme sebepleri ve ayırıcı özellikleri üzerine inşa edilmelidir.

Hedef kitle, oluşturulacak reklam stratejisinde en belirleyici öğelerden biridir.

Hedef Pazar ise, ürünle olan ilişkisi açısından şu şekilde sınıflandırılabilir:

  • Ürünü kullanmayanlar
  • Ürünü hiç kullanmamış ve hiç kullanmayacak olanlar
  • Ürünün farkında olmayanlar ancak geleceğin olası alıcıları

Ürünün farkında olup kullanmayanlar, ancak gelecekte kullanabilecek potansiyel tüketiciler:

  • Ürünü kullananlar
  • Ürünü tanımayan rakip ürün tüketicileri
  • Ürünün farkında olan, ancak ürünün tüketicisi olmayanlar
  • Rakip firmaların markalarını ve aynı zamanda bizim ürünümüzü kullananlar
  • Sadece bizim markamızı kullananlar


Toplam Kullanılan Oy : 579