Ekleyen : TURKIYE.DK

Eklenme Tarihi : Pazartesi, 25. Nisan 2011 20:24

12637 kez okundu

Basının Görevleri Bir toplumdaki her kritik görüşler ve çıkarlar, kitle haberleşme araçları tarafından temsil edilmelidir. Bu görüşlere ve çıkarlara sahip olanlar, kendi gazeteleri ve radyo istasyonları aracılığıyla vatandaşlara, bunları duyurma gücüne sahip olmayabilirler.

Basının görevleri ise genelde şöyle sıralanmaktadır:

1. Anlamlı 1 çerçeve içinde, günün olaylarını doğru, bütün ve mantıki 1 şekilde sunma.

2. Kanaat ve eleştirilerin değiş tokuş edildiği 1 forum olma.

3. Toplum içindeki grupların kanaatlerini ve tavırlarını birbirlerine duyurabilecekleri 1 vasıta olma.

4. Toplumun amaçlarını ve değerlerini sunma ve açıklama yöntemi olma.

5. Yansıttığı veri, fikir ve his akımlarıyla toplumun bütün üyelerine erişebilme.

Çağdaş basın gibi 1 kitle kontak aracının görevi, doğru ve bütün haber verme yanında kamu tartışmalarının ortak taşıyıcısı olmaktır.

Bu konuda, Amerikan Basın Özgürlüğü Komisyonu Raporunda şöyle denilmektedir.

Özgür 1 toplumun gereği, doğuş koşullarından dolayı 1 fikrin kösteklenmemesidir. Basın, herkesin fikirlerini yayımlayamaz ve bu beklenmez. ama dev basın birimleri, tarafsız haber vermenin 1 gereği bi şekilde ve taraf tutma işlevlerinden ayrı bi şekilde, kendi kanaatlerine aykırı olan fikirlerin yayımlanması görevini yüklenebilirler ve yüklenmelidirler.

Bir toplumdaki her kritik görüşler ve çıkarlar, kitle haberleşme araçları tarafından temsil edilmelidir. Bu görüşlere ve çıkarlara sahip olanlar, kendi gazeteleri ve radyo istasyonları aracılığıyla vatandaşlara, bunları duyurma gücüne sahip olmayabilirler. Lazım yatırım yapabilseler dahi, bu kimselerin yayınlarının, taraftarları dışındaki gruplar tarafından okunacağına veya programlarının duyurulacağına değin güvenceleri olamaz. İdeal düzen, kendi görüşlerini sunan kitle kontak araçlarının, eşdeğer zamanda diğeri görüşlere de mekan vermeleridir.

Onların adilliğini denetlemek ve kritik olayların saf dışı bırakılmasını kısmen engelleyebilmek sebebiyle, taraf tutan hususi araçların önemli önemi bulunur. Böyle 1 düzenin yokluğunda, toplumda kısmen dışlanmış gruplar, dışlanmaya sürek edeceklerdir. Görüşleri karşılıksız kalan grupların bu görüşleri, önyargılara dönüşecektir. Beklenen, kitle kontak araçlarının toplumdaki her gruplara ulaşmaları ve onların birbirlerini anlamalarına aracı olmalarıdır.


Toplam Kullanılan Oy : 607