Ekleyen : TURKIYE.DK

Eklenme Tarihi : Pazartesi, 25. Nisan 2011 20:06

6493 kez okundu

Türkiyede Dergiler İlk Osmanlı Dergileri Tanzimat Döneminde Batılılaşmanın 1 uzantısı bi şekilde ortaya çıktı.

İlk dergi olan Vekayi-i Tıbbiye (1849), afiyet ve mesleki bi şekilde 2 değişik kalite taşıyordu. Halkın afiyet konusunda eğitilmesini amaç edinmekle ile, tıbbi olayları, ilaç ve tıbbi malzemeleri tanıtan telif ve çeviri yazılara mekan vermesi bakımından 1 meslek dergisi niteliğindeydi. 1862de Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniyenin yayın organı bi şekilde yayımlanmaya başlayan Mecmua-i Fünun, fen bilimlerinin yanı dizi sosyal bilimlere ait yazılara da mekan vermiştir. Bu dergi muhtelif bilim dallarının tartışıldığı 1 forum işlevini üstlenerek bilim dili oluşmasına katkıda bulundu. 1860larda çıkan Mirat (1862), Mecmua-i İber-i İntibah (1862), Mecmua-i İbretnüma (1865) gibi dergilerin en epey tutulanı,askeri alanda inceleme, şema ve haritalar yayınlayan Ceride-i Askeriye (1864-1922) oldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında direkt bi şekilde 1 alana hitap eden veya belli başına konulara ağırlık veren dergiler de yayımlanmaya başlandı.

Dergiciliğin Anadoluda yaygınlık kazanması II. Meşrutiyet Döneminde oldu. Belirli 1 örgütlenmeyle veya politik akımlarla ilintili ilk siyasal dergiler de bu dönemde yayımlandı.

İlk kadın dergisi İnsaniyetin 19. yüzyılın sonlarında çıkmasına karşın, kadın dergiciliğinin ayrı 1 çeşit bi şekilde gelişimi 20. yüzyılın başlarında oldu.

Cumhuriyet döneminde 1923ten önce çıkan kimi dergilerin yayımı sürerken, siyaset, komedi, edebiyat ve düşün dergilerinin yanı dizi yepyeni çeşit dergilerde yayın hayatına girdi.

1950lerde yepyeni 1 çeşit bi şekilde haber dergiciliği ortaya çıktı. Türkiyede bu dergi türünün öncüsü, Time dergisini misal alan Akis (1954-1967) oldu. Belirli akımlarla veya örgütlerle ilişkili dergiciliğin asıl gelişimi de 1960larda oldu. Siyasal ve toplumsal konuları ön plana çıkaran Gırgır, en geniş okur kitlesine erişen ilk komedi dergisi oldu.

Dergiler 1 önceki konuda belirtildiği gibi, bütün alana göre değişik yayımlandığı sebebiyle, hangi alana kimlerin ilgisi varsa o kitleye ulaşmayı amaçlar.

Herhangi 1 politik kuruluş veya örgütlenmeye ilişkin olan siyasal dergilerde; insanlara birtakım konuları öğretme amaçlı tartışmaları ve siyasal etkinliklerle alakadar haberler epey kritik mekan tutar. Bilgisayar, elektronik, resim ve araba gibi hobileri ve muhtelif spor dallarını esas edinen dergiler de yaygın 1 okuyucu kitlesine hitap eder. Magazin, moda tasarım, alış-veriş gibi mevzular ise çoğunlukla kadınlara yönelik bi şekilde düzenlenmiştir. Televizyon basılı yayın organlarına karşı üstünlük sağlamıştır. Buna rağmen değişik konuları işleyen macera ve çizgi roman dergileri kritik 1 eğlenme ve oyalanma aracı olmayı sürek ettirmiştir.

Kimi turizm kuruluşları, kamu kuruluşları, kitle örgütleri, ticari kuruluşlarda kendi etkinliklerini tanıtmak, reklamlarını yapmak amacıyla dergi yayımlanmakta ve dergiciliğin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

Günümüzün iletişimcileri, geniş kitleleri hedefleyen mesajların bütün vakit en etken iletiler olduğuna bundan sonra pek inanmamaktadırlar. Geniş 1 okuyucu kitlesine yönelen birçok gazete ve derginin satışı günden güne düşmekteyken, hususi 1 alıcı kitlesine göre biçimlenen medya daha çok alaka görmektedir. mesela, hususi 1 okuyucu kitlesine yönelen Natiolal Geographic dergisi şu sıralarda Amerikada en epey satılan üçüncü dergi durumundadır. İletişim organları, mir mesajın görülüp hazırlanabilmesi için genellikle tekrarlanması gerektiğine inanırlar. Bu yüzden de birçok kontak aracından eşdeğer anda yararlanma yoluna masraflar. Gerçekten de tekrar başarılı 1 kontak oluşturmakta anahtar sözcüktür.

Tekrarlama olgusu basılı yayınlara göre daha etkilidir. Basılı iletişimde kritik 1 mesajın ya da deyimin vurgulanmasında kullanılan değişik 1 makale karakteri, mesajın etkisini ve akılda kalabilirliğini artırır. Sayfa düzenlemelerinde mekan alan çizge elemanlar okuyucu kitlenin bağımsız parçalar arasında daha kolayca ilişki kurabilmesini sağlar.


Toplam Kullanılan Oy : 569